www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - xbombo.com - www.free-porn.info - www.gporn.info

Ons glo dat God besig is om hierdie generasie op te rig reg oor die wêreld. Hier by Kruisgenerasie wil ons graag ‘n rol speel in die oprig van hierdie ‘generasie’. Soos die lied van Onbeskaamd sê: “Daar’s ‘n nuwe generasie wat opstaan in ons land.”   

Ons het ‘n groot hart vir ‘môre’ se leiers. Ons weet dat die Here hulle geroep het om ‘n verskil te maak in ons land en daarom wil ons fokus om die volgende generasie groot te maak met goddelike karakter en gevestigde identiteit, met die volheid van dit wat die Kruis vir ons bied in gedagte.

Wat bied ons aan:

‘n Jaar se intensionele opleiding en blootstelling aan die bediening. ‘n Jaar wat daarop fokus om elke Intern se identiteit in Jesus te vestig en dit wat Hy oor elke Intern spreek en droom, vas te maak in hulle harte! Hy het ‘n plan vir elke Intern en ons wil hulle help om dit te ontdek, ontwikkel en vrystel.   

Ons glo in jou en ons glo in die roeping wat God oor jou spreek en hierdie jaar wil ons daarop fokus om hierdie roeping in jou wakker te maak