www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - xbombo.com - www.free-porn.info - www.gporn.info

#rooted

Alle tieners (13-19 Jaar) kuier elke woensdag 18:30 saam rondom die Woord. Hierdie bediening fokus daarop om elke tiener te "wortel" in Christus, Kolossense 2:6-7: “Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, gewortel en opgebou in Hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging.”

Ons wil ook saam elke tiener "journey" om hom/haar eers te RE-ROOT in Christus - dit gaan meebring dat hy/sy hulle ware identiteit in Christus RE-DISCOVER. Tieners het nodig dan om hulle te RE-BUILD om die lewe te kan hanteer en volheid te kan leef. Die grootste doel is om dan elke tiener te RE-DEPLOY in sy/haar omgewing as voorbeeld van God se Identiteit in Christus. Vir enige navrae skakel asb Willem Cilliers by: 083 389 1361