OUTPOURING - Kruisgenerasie Middelburg

God het ons geroep om ‘n huis van gebed te wees. Daarom is ons in die proses om ‘n 24/7 huis van gebed te begin. Herlewing is op pad en ons moet gereed wees vir wanneer dit gebeur. Huidiglik bid ons vir 6 ure ‘n week, vir elke uur wat bygevoeg word per week het ons meer vrywilligers nodig, so word deel. Indien jy meer wil weet oor die gebed kom en beleef dit self.
Kontak Andrea Cilliers 083 4774 060

Vrae wat gereeld gevra word

Jy kan inskakel by die volgende afdelings, Gebeds leier, Musikant, Sanger, Klank en Multimedia. Hierdie rooster waar jy ingedeel word herhaal weekliks. Jy is ook welkon om te deel in die gebed al het jy nie ‘n spesifieke verantwoordelikheid nie. Daar is ook 4 verskillende soorte Outpouring sessies, genaamd: Harp & Bowl, Incense, Intersessie en Tale bid sessies.

Indien jy ‘n gereelde kerk en gebed ganger is en jy voel God wil jou meer gebruik in jou hoedanigheid as ‘n kerkganger en bidder kan jy deel van die span 'n gebedsleiers word. Jy gaan ook dan opleiding ontvang met betrekking tot die model wat ons volg.

Een van die hoof punte waarop ons fokus is Herlewing. Ons weet God het ons geroep in hierdie seisoen om die vervalle hut van Dawid te herstel (Hand 15:15-20). Deel van hierdie ‘Hut’ is om gebed en aanbidding voor God se troon aan die gang te hou. Gebed kan nie geskei word van Aanbidding nie.

Kruisgenerasie

Middelburg (013) 282 5167
Posadres: Posbus 632, Middelburg, 1050

 OUTPOURING - Kruisgenerasie Middelburg