LIFE GROUP - Kruisgenerasie Middelburg

By Kruisgenerasie glo ons aan FAMILIE, en ons skep n geleentheid vir ons geestelike familie om as n fisiese familie saam te kuier, waar ons saam met mekaar God kan vertrou vir deurbraak in ons persoonlike lewens.

Vrae wat gereeld gevra word

Daar is n hele paar maniere om betrokke te raak by n Life Group.

Indien jy gereeld na ons kerk toe kom sal jy sien dat daar n bord is in die gang van ons kerk waar ekstra inligting gegee word van elke Life Group, waar jy kan besluit by wie jy die meeste aanklank vind en n Life Group kaartjie invul wat dan by daardie Life Group leier sal uitkom en hy sal dan met jou kontak maak.
Of jy kan ons kerkkantoor kontak waar jy jou inligting deurgee en ons sal jou “connect” met n Life Group leier waarmee ons dink jy aanklank sal vind.

By n Life Group is ons hart 100% om daar te wees vir mekaar soos n familie. Ons gebruik hierdie geleentheid om lekker saam te eet en dan die totale tyd vat ons en spandeer 30% daarvan in die lering van die woord, of het teologiese gesprekke.

Kruisgenerasie

Middelburg (013) 282 5167
Posadres: Posbus 632, Middelburg, 1050

 LIFE GROUP - Kruisgenerasie Middelburg