KRUISKIDZ - Kruisgenerasie Middelburg

Ons hart vir Kruiskidz is om kinders te leer van Christus, en dat hulle sal weet hulle is belangrik vir God en dat Hy hulle wil gebruik. Dat hulle sal uitgaan en dissipels gaan maak. Ons leer hulle ook die verskillende gawes van die Gees. 

Elke Sondag tydens ons eerste diens.

Vrae wat gereeld gevra word

As dit groot nood is dat 'n kind na hul ouers toe moet gaan is daar n helper wat u kind vat, as dit nie nood is nie praat ons met kinders dat hul moet wag tot diens verby is net om te keer dat dit nie n ontwrigting vir die gemeente is nie. Bv. party kinders wil hulle skoene vat, wat ons dan nie toelaat nie. Anders is daar maklik 5 of 10 kinders wat heeltyd in en uit kerk beweeg wat dan die kerk ontwrig.

Ons het n vorm vir elke kind met al hul inligting op. Op die vorm is daar ook n foto van die kind. Met aankoms van kinders merk ons af by die datum. Ons wil kyk na n check~in masjien waar ouers kinders moet in teken en uit teken.

Kruisgenerasie

Middelburg (013) 282 5167
Posadres: Posbus 632, Middelburg, 1050

 KRUISKIDZ - Kruisgenerasie Middelburg